ŘÁD AKCE „Navíc sleva -15% k výprodeji”

Základní ustanovení

 1. Organizátorem Akce „Navíc sleva -15% k výprodeji” při nákupu min. Za 600Kč je CDRL S.A. se sídlem v Pianowie, ul. Kwiatowa 2, 64-000Koscian
 2. Akce probíhá v internetovém obchodě https://cz.coccodrillo.eu/
 3. Akce probíhá v termínu od 26.02.-07.03.2021

Podmínky a pravidla účasti v akci

 1. Akce se vztahuje na zlevněné produkty
 2. Akce umožňuje zákazníkovi získat dodatečnou slevu 15% při nákupu min. Za 600 Kč
 3. Poskytnutá sleva se automaticky započítá v košíku
 4. Z akce je vyloučen sortiment jiných značek, novinky a nezlevněné výrobky
 5. Sleva musí byt využitá v době nákupu
 6. Zboží zakoupené v akci podléhá výměně a vrácení dle zásad řádu výměn a vratek, který je dostupný na internetových stránkách
 7. V případě výměny a vratky zboží, na které byla udělená sleva v souladu s výše uvedeným, zákazník souhlasí s novým odhadem hodnoty účtenky.
 8. V případě vrácení peněz za zboží, na které byla poskytnutá sleva v souladu s výše uvedeným, zákazník má nárok na vrácení částky, kterou skutečně uhradil
 9. Slevu přiznává zaměstnanec servisu Coccodrillo po zjištění, že byly splněny všechny formální podmínky.
 10. Akce se neslučuje s jinými akcemi.
 11. Každý zákazník, který se zúčastni akce potvrzuje tímto, že se seznámil s řádem akce a nemá žádné námitky. Využití akce rovná se akceptaci jejího řádu

Závěrečná ustanovení

 1. Účast v akci znamená vyslovení souhlasu s podmínkami akce, které jsou dány tímto řádem.
 2. Ve věcech, které nejsou předmětem tohoto řádu se použije patřičné ustanovení Občanského zákoníku. Všechny spory, které vzniknou z titulu plnění závazků z této Akce budou řešeny příslušným obecným soudem.
 3. Organizátor si vyhrazuje právo změnit ustanovení těchto předpisů ze závážných důvodů a to zejména technickýc a organizačních.

 

ŘÁD AKCE „ 2+1 za 10 kč

Základní ustanovení

 1. Organizátorem Akce „ 2+1 za 10 kč” je CDRL TRADE spol. s r.o. se sídlem Havířov-Podlesí, ul. E. Krásnohorské 1298/4.
 2. Probíhající akce má název „ 2+1 za 10kč”.
 3. Akce probíhá v kamenných prodejnách Coccodrillo a v internetovém obchodě.
 4. Doba trvání akce je od 02.2021 do 25.02.2021.

    Podmínky a pravidla účasti v akci

 1. Akce 2+1 za 10 kč umožňuje zákazníkovi nákup tří kusů zboží, kde nejlevnější kus zákazník získá za 10Kč.
 2. Akce se vztahuje na sortiment v ceně snížené i původní, kromě sezóny W20 a WC1.
 3. Z akce je vyloučen sortiment jiných značek a výrobců.
 4. Akce podléhá násobení.
 5. Sleva se poskytuje z aktuální ceny uvedené na prodejně.
 6. Sleva se musí využít v momentě nákupu.
 7. Zboží zakoupené v akci podléhá výměně a vratce v souladu s řádem výměn a vratek, který je dostupný v prodejnách Coccodrillo a přesně zmíněném v bodě 8 .
 8. V případě vrácení peněz za zboží, na které byla udělená sleva v souladu s výše uvedeným, prodejce vrací pouze         a jedině tu částku, kterou ve skutečnosti zákazník uhradil.
 9. Slevu přiznává zaměstnanec prodejny Coccodrillo po zjištění, že byly splněny všechny formální podmínky.
 10. Akce se neslučuje s jinými akcemi, které právě probíhají na prodejně.
 11. Akce se slučuje s výprodejem.
 12. Akce se nevztahuje na outletové prodejny Coccodrillo.
 13. Každý, kdo se akce zúčastní tímto potvrzuje, že se seznámil s řádem akce a nemá žádné námitky. Využití akce rovná se akceptaci jejího řádu.

Konečná ustanovení

 1. Účast v akci znamená vyslovení souhlasu s podmínkami akce, které jsou dány tímto řádem.
 2. Ve věcech, které nejsou předmětem tohoto řádu se použije patřičné ustanovení Občanského zákoníku. Všechny spory, které vzniknou z titulu plnění závazků z této Akce budou řešeny příslušným obecným soudem.

 

ŘÁD AKCE „ -20% sleva na nepřeceněné zboží”

 

Základní ustanovení

1. Organizátorem Akce „-20% sleva na nepřeceněné zboží” je CDRL TRADE spol. s r.o. se sídlem Havířov-Podlesí, ul. E. Krásnohorské 1298/4.

2. Akce je propagována pod názvem „-20% sleva na nepřeceněné zboží”.

3. Akce probíhá v kamenných prodejnách Coccodrillo a v internetovém obchodě coccodrillo.eu.

4. Akce probíhá v termínu od 14.12.2020 do 24.12.2020

Podmínky a pravidla účasti v akci

1. Každý zákazník, který v době trvání akce nakoupí vybrané zboží značky Coccodrillo v původní ceně nepřeceněné, má možnost získat slevu 20%.

2. Akce se nevztahuje na zbývající sortiment nacházející se v prodejně.

3. Akce se nevztahuje na zboží jiných výrobců a na zboží již přeceněné.

4. Sleva 20% se počítá z aktuální platné ceny v prodejně.

5. Sleva 20% musí být využita v momentě nákupu.

6. Zboží zakoupené v akci podléhá řádu výměn a vratek ,který je dostupný v prodejnách Coccodrillo a na internetové stránce www.coccodrillo.eu, s výhradou bodů 7 a 8.

7. V případě výměny a vratky zboží, na které byla udělená sleva v souladu s výše uvedeným, shodně s výše uvedenými podmínkami, vrací prodejce jen a pouze cenu, kterou zákazník zaplatil.

8. V případě vrácení peněz za zboží, dává zákazník souhlas k novému přepočítání účtenky.

9. Slevu přiznává zaměstnanec prodejny Coccodrillo po zjištění, že byly splněny všechny formální podmínky.

10. Akce se neslučuje s jinými slevami a akcemi, které aktuálně probíhají v prodejnách.

11. Akce se neslučuje s věrnostním programem.

12. Akce se nevztahuje na outletové prodejny Coccodrillo.

13. Akce probíhá i v internetovém obchodě cz.coccodrillo.eu

14. Každý, kdo se akce zúčastní tímto potvrzuje, že se seznámil s řádem akce a nemá žádné námitky. Využití akce rovná se akceptaci jejího řádu.

Závěrečná ustanovení

1. Účast v akci znamená vyslovení souhlasu s podmínkami akce, které jsou dány tímto řádem.

2. Ve věcech, které nejsou předmětem tohoto řádu se použije patřičné ustanovení Občanského zákoníku. Všechny spory, které vzniknou z titulu plnění závazků z této Akce budou řešeny příslušným obecným soudem.

ŘÁD AKCE „-20% na vše”

 

Základní ustanovení

1. Organizátorem Akce „-20% na vše” je CDRL TRADE spol. s r.o. se sídlem Havířov-Podlesí, ul. E. Krásnohorské 1298/4.

2. Akce probíhá v kamenných prodejnách Coccodrillo a v internetovém obchodě cz.coccodrillo.eu.

3. Akce probíhá v termínu od 11.12.2020 do 13.12.2020.

Podmínky a pravidla účasti v akci

1. Zákazník, který v době trvání akce nakoupí zboží značky Coccodrillo má možnost využít slevu 20% .

2. Do akce je zařazen veškerý sortiment nacházející se na prodejně.

3. Sleva 20% je počítána od aktuální platné ceny na prodejně.

4. Akce se nevztahuje na zboží jiných výrobců.

5. Sleva musí být využita v moměntě nákupu.

6. Zboží zakoupené v akci podléhá výměnám a vratkám v souladu s Řádem Výměn a Vratek, který je dostupný v každé prodejně Coccodrillo a na internetové stránce cz.coccodrillo.eu.

7. Pokud se na účtence nachází více než jedna položka, má zákazník právo na vrácení vybrané/vybraných položek. Současně zákazník souhlasí s tím, aby prodejce znovu určil hodnotu nákupu a přiznal slevu v aktuální výši.

8. V případě vrácení zboží na které byla udělená sleva v souladu s výše uvedeným, prodejce vrací pouze a jedině částku po aktuálním (opětovném) přepočtu hodnoty účtenky.

9. Slevu přiznává zaměstnanec prodejny Coccodrillo po zjištění, že byly splněny všechny formální podmínky.

10. Akce se neslučuje s jinými akcemi a slevami, které právě na prodejně probíhají.

11. Akce se neslučuje s věrnostním programem.

13. Každý, kdo se akce zúčastní tímto potvrzuje, že se seznámil s řádem akce a nemá žádné námitky. Využití akce rovná se akceptaci jejího řádu.

Závěrečná ustanovení

1. Účast v akci znamená vyslovení souhlasu s podmínkami akce, které jsou dány tímto řádem.

2. Ve věcech, které nejsou předmětem tohoto řádu se použije patřičné ustanovení Občanského zákoníku. Všechny spory, které vzniknou z titulu plnění závazků z této Akce budou řešeny příslušným obecným soudem.

3. Organizátor si vyhrazuje právo na změnu ustanovení tohoto řádu z důležitých důvodů, hlavně z technicko-organizačních důvodů. Změna bude pokaždé zpřístupněná v písemné formě v prodejnách Coccodrillo.

 

ŘŘÁD AKCE „ 1+1 -50%”

 

Základní ustanovení

 1. Organizátorem Akce „1+1 - 50%” je CDRL TRADE spol. s r.o. se sídlem Havířov-Podlesí, ul. E. Krásnohorské 1298/4.
 2. Akce probíhá v kamenných prodejnách Coccodrillo a v internetovém obchodě.
 3. Akce probíhá v termínu 1.12.-13.12.2020.

Podmínky a pravidla účasti v akci

 1. Každý Zákazník, který v době trvání akce nakoupí zboží značky Coccodrillo v minimálním počtu 2 ks má možnost využít slevu na každý druhý levnější kus -50%.
 2. Akce se týká: https://cz.coccodrillo.eu/nowosci.html
 3. Akce se nevztahuje na zboží jiných výrobců.
 4. Sleva se počítá z aktuálních cen na prodějně.
 5. Akce podléhá násobení, což znamená, že zákazník má nárok na slevu ve výši 50% při nákupu sudého množství zboží.
 6. Zboží zakoupené v akci podléhá řádu výměny a vratek, který je dostupný v prodejnách Coccodrillo a na internetové stránce www.coccodrillo.eu.
 7. V případě výměny a vratky zboží, na které byla udělená sleva v souladu s výše uvedeným, dává zákazník souhlad k přepočtu celé účtenky.
 8. V případě vrácení peněz za zboží, na které byla udělená sleva v souladu s výše uvedeným, prodejce vrací pouze a jedině tu částku, kterou ve skutečnosti zákazník uhradil.
 9. Akce se neslučuje s jinými slevami a akcemi, které aktuálně probíhají v prodejnách.
 10. Akce se nevztahuje na outletové prodejny Coccodrillo.
 11. Akce se neslučuje s věrnostním programem.
 12. Každý, kdo se akce zúčastní tímto potvrzuje, že se seznámil s řádem akce a nemá žádné námitky. Využití akce rovná se akceptaci jejího řádu.

Konečná ustanovení

 1. Účast v akci znamená vyslovení souhlasu s podmínkami akce, které jsou dány tímto řádem.
 2. Ve věcech, které nejsou předmětem tohoto řádu se použije patřičné ustanovení Občanského zákoníku. Všechny spory, které vzniknou z titulu plnění závazků z této Akce budou řešeny příslušným obecným soudem.

ŘÁD AKCE „Black week”

 

Základní ustanovení

 1. Organizátorem Akce „Více za méně” je CDRL TRADE spol. s r.o. se sídlem Havířov-Podlesí, ul. E. Krásnohorské 1298/4.
 2. Akce probíhá v kamenných prodejnách Coccodrillo a v internetovém obchodě cz.coccodrillo.eu.
 3. Akce probíhá v termínu od 18.11.2020 do 26.11.2020.

Podmínky a pravidla účasti v akci

 1. Zákazník, který v době trvání Akce nakoupí zboží značky Coccodrillo, má možnost využít slevu až 40%.

  a) sleva 15% za nákup v hodnotě nad 900 kč
  b) sleva 20% za nákup v hodnotě nad 1200 Kč
  c) sleva 30% za nákup v hodnotě vyšší než 1800 Kč
  d) sleva 40% za nákup v hodnotě vyšší než 2300 Kč
 2. Sleva 15%, 20% ,30% a 40% se počátá z aktuálních cen na prodejně.
 3. Akce se vztahuje na veškeré zboží značky Coccodrillo, které se nachází na prodejně.
 4. Akce se nevztahuje na zboží jiných výrobců.
 5. Zboží zakoupené v akci podléhá výměnám a vratkám v souladu s Řádem Výměn a Vratek, který je dostupný v každé prodejně Coccodrillo a na internetové stránce cz.coccodrillo.eu
 6. Pokud se na účtence nachází více než jedna položka, má zákazník právo na vrácení vybrané/vybraných položek. Současně zákazník souhlasí s tím, aby prodejce znovu určil hodnotu nákupu a přiznal slevu v aktuální výši.
 7. V případě vrácení zboží na které była udělená sleva v souladu s výše uvedeným, prodejce vrací pouze a jedině částku po aktuálním přepočtu hodnoty účtenky.
 8. Slevu přiznává zaměstnanec prodejny Coccodrillo po zjíštění, že były splněny všechny formální podmínky.
 9. Akce se neslučuje s jinými slevami nebo akcemi, které právě probíjají na podejně.
 10. Akce se neslučuje s věrnostním programem.
 11. Řád je dostupný v prodejnách Coccodrillo a na stránkach cz.coccodrillo.eu
 12. Každy, kdo se akce zúčastní tímto potvrzuje, že se seznámil s řádem akce a nemá žádné námitky. Využití akce rovná se akceptaci jejího řádu.

Závěrečná ustanovení

 

 1. Účast v akci znamená vyslovení souhlasu s podmínkami akce, které jsou dány tímto řádem.
 2. Ve věcech, které nejsou předmětem tohoto řádu se použije patřičné ustanovení Občanského zákoníku. Všechny spory, které vzniknou z titulu plnění závazků z této Akce budou řešeny příslušným obecným soudem.
 3. Organizátor si vyhrazuje právo na změnu ustanovení tohoto řádu z důležitých důvodů, hlavně z technicko-organizačních důvodů. Změna bude pokaždé zpřístupněná v písemné formě v prodejnách Coccodrillo.