{{infos.popup[0]}}
{{errors.popup[0]}}
{{warnings.popup[0]}}

Reklamace

{{infos.popup[0]}}
{{errors.popup[0]}}
{{warnings.popup[0]}}

1. Prodejce je odpovědný za nesoulad zboží se smlouvou, pokud se zjistí u zákazníka, který je spotřebitelem před uplynutím dvou let od data dodání.Zákazník je povinen oznámit prodávajícímu nesoulad zboží se smlouvou do 2 měsíců ode dne zjištění tohoto nesouladu.


2. Prodejce do 30 (třiceti) dnů rozhodne o způsobu vyřízení reklamace a poinformuje Zákazníka o dalším způsobu postupu.


3. Zákazník je povinen zaslat nebo jinak dodat reklamované zboží spolu s , pokud je to možné, dokladem nákupu. Reklamované zboží je třeba dodat nebo zaslat na adresu: Coccodrillo
Obchodní dům ELAN
Dlouhá třída 860/1a
736 01  Havířov - Město
cz.shop@coccodrillo.eu

Prodejce vrací Zákazníkovi zdokumentované náklady na zásilku.

4. Zákazník může využít reklamační formulář spřístupněný Prodejcem: Reklamační formulář.


5. V případě, že je reklamace vyřešena ve prospěch zákazníka, prodejce opraví nebo vymění reklamovaný výrobek na výrobek plnohodnotný. Pokud by výměna nebo oprava měla zákazníkovi způsobit značné obtíže, prodejce, dle požadavku zákazníka, sníží cenu, nebo vrátí - v důsledku zrušení smlouvy zákazníkem - v plné výši hodnotu reklamovaného výrobku do čtrnácti (14) dnů. V případě odstoupení od smlouvy, si smluvní strany vracejí to, co se navzájem poskytli.


6. Na zboží, které prodejce prodává, může být udělená záruka příslušného výrobce nebo distributora. Prodejce neposkytuje žádnou záruku na jakékoliv prodávané výrobky.


7. Zákazník může podat reklamaci prodejci v souvislosti s použitím bezplatných služeb poskytovaných prodejcem elektronicky. Reklamaci lze podat v elektronické podobě a zaslat na elektronickou adresu prodejce. V nahlášení reklamace zákazník musí uvést své přihlašovací jméno a popis problému. Prodejce je povinen neprodleně, nejpozději však do 30 (třiceti) dnů, reklamaci posoudit a odpovědět na emailovou adresu zákazníka, uvedenou v nahlášení reklamace.

Soubory ke stažení:

Košík

zavřít
V košíku není žádné zboží

Proč se to vyplatí?

  • Neminou Vás výprodeje ani speciální akce
  • Rychleji objednáte
  • Máte přístup k historií nákupu