Řád věrnostního programu

1.Výstavcem a majitelem věrnostní karty je CDRL TRADE spol. s r. o.

2.Uživatelem věrnostní karty Coccodrillo může být osoba, která splňuje podmínky pro její vystavení a souhlasí s podmínkami řádu jejího provozování.

3.Oprávněnou osobou k čerpání slev je uživatel věrnostní karty, kterému byla karta vydána. Karta je nepřenosná.

4.Podmínkou pro získání věrnostní karty Coccodrillo je provedení jednorázového nákupu za částku min. 2.000 Kč.

5.Výše slevy může být upravena v závislosti na hodnotě realizovaných nákupů. Slevové prahy jsou stanoveny následujícím způsobem:
- nákup v hodnotě 2.000 Kč sleva 5 %
- nákup v hodnotě 5.000 Kč sleva 6 %
- nákup v hodnotě 9.000 Kč sleva 7 %
- nákup v hodnotě 12.000 Kč sleva 8 %
- nákup v hodnotě 24.000 Kč sleva 9 %
- nákup v hodnotě 30.000 Kč sleva 10 %.

1.Přepočet nákupů majitelů věrnostní karty se provádí do 48 hodin po provedení posledního nákupu, zvýšení slevy se aktivuje automaticky po provedení přepočtu.

2.Status věrnostní karty je vyhodnocován vždy k 30.06. a k 31.12. Celková hodnota nákupů za celý půlrok je základnou pro stanovení hodnoty slevy na další půlrok.

3.Dne 30.06. a 31.12. hodnota nákupů, které přísluší k dané věrnostní kartě je vynulována. Zákazník využívá získanou výši slevy a zároveň si vypracovává nový slevový práh.

4.Zákazník, který v pololetí po vynulování hodnoty karty uskuteční nákupy v hodnotě nižší než 2.000 Kč, v momentě počítání dalšího statusu obdrží slevu 5 %, kterou může využívat během dalšího pololetí.

5.Slevy spojené s věrnostní kartou mohou být uplatněny výlučně na zboží značky Coccodrillo
a nespojují se s jinými slevami a akčními nabídkami. Hodnota nákupů zahrnuje veškeré zboží.

6.Věrnostní karta Coccodrillo je platná po dobu pěti let.

7.Výstavce má právo zneplatnit kartu v případě změn obecných pravidel přiznávání slev vedením společnosti CDRL TRADE spol. s r.o. Výstavce si vyhrazuje právo zneplatnění karty v případě nedodržení podmínek užívání karty (rozhodnutí o zneplatnění karty bude prozkoumáno individuálně). Vlastník, který v případě ztráty nebo zcizení karty bude informovat výstavce o této skutečnosti, má právo vydání duplikátu věrnostní karty.

8.Řád přidělování a užívání věrnostní karty Coccodrillo je veřejně přístupný na internetových stránkách firmy. Výstavce má právo provedení změn tohoto řádu a souvisejících výhod v každém okamžiku, bez uvedení důvodů.

9.Věrnostní program není platný v outletových prodejnách.