Reklamace

Veškeré reklamace související se zbožím nebo plněním smlouvy o prodeji může Zákazník podávat
v libovolné podobě.

 

Dáváme přednost písemné formě na adresu:

Coccodrillo
Obchodní dům ELAN
Dlouhá třída 860/1a
736 01  Havířov - Město

 

nebo e-mailem na adresu: [email protected].

 

V případě pochybností nás Zákazník může kontaktovat na telefonním čísle: 737 91 91 11

(od pondělí do pátku v době 8-16 hod.).

 

Za účelem pohotového vyřízení reklamace doporučujeme využít náš formulář nebo uvést v reklamaci následující údaje: jméno a příjmení, adres, adres e-mail, telefonní číslo, předmět reklamace a číslo objednávky (je-li to možné) společně s uvedením požadavku Zákazníka, všechny okolnosti popisující vadu, datum zjištění vady a pokud je to možné, snímky vady (v případě podání reklamace prostřednictvím e-mailu).

 

K reklamaci se vyjádříme do 14 dní ode dne zaslání hlášení obsahujícího reklamaci.

 

Má-li zboží vadu, může Zákazník:

 

  • učinit prohlášení o snížení ceny nebo odstoupení od smlouvy o prodeji, ledaže se nám podaří neprodleně a bez nepřiměřených obtíží pro zákazníka vyměnit vadné zboží za bezvadné nebo vadu odstranit.

 

Toto omezení se neuplatňuje, pokud bylo zboží námi již vyměněno nebo opraveno nebo jsme nesplnili povinnost vyměnit zboží za bezvadné nebo odstranit vadu. Zákazník může místo námi nabízeného odstranění vady požadovat výměnu zboží za bezvadné nebo místo výměny zboží požadovat odstranění vady, ledaže uvedení věci do souladu se smlouvou způsobem, který zvolil Zákazník, je nemožné nebo by vyžadovalo nadměrné náklady ve srovnání se způsobem, který jsme navrhli my.

 

  • požadovat výměnu vadného zboží za bezvadné nebo odstranění vady. Jsme povinni vyměnit vadné zboží za bezvadné nebo odstranit vadu v rozumném čase bez nepřiměřených obtíží pro Zákazníka.

 

Můžeme odmítnout splnit požadavek Zákazníka, pokud uvedení vadného zboží do souladu se smlouvou o prodeji způsobem, který si Zákazník zvolil, není možné nebo ve srovnání s druhým možným způsobem by jejich uvedení do souladu se smlouvou o prodeji vyžadovalo příliš vysoké náklady. Náklady na opravu nebo výměnu hradíme my.

 

Zákazník, který využívá záruční práva, je povinen dodat vadnou věc na naši adresu, tzn., Coccodrillo, Obchodní dům ELAN, Dlouhá třída 860/1a, 736 01  Havířov - Město. V případě Zákazníka, který je Spotřebitelem, hradíme náklady na dopravu my. Reklamované zboží je nutné odeslat na vlastní náklady. Příslušná částka bude vrácena.

 

Odpovědnost ze záruky máme tehdy, když bude fyzická vada zjištěna před uplynutím dvou let od vydání zboží Zákazníkovi.

Soubory ke stažení: