Reklamace - pravidla

ZÁSADY UPLATNĚNÍ REKLAMACÍ


1. Základem pro uplatnění reklamace je doklad o koupi (paragon, účtenka).
2. Ve výjimečných situacích se připouští přijetí reklamace výrobku Coccodrillo bez dokladu
o koupi. Tento produkt však podléhá pouze opravě nebo výměně za nový.
3. K reklamaci přijímáme pouze čisté zboží.
4. Zákazník bude vyrozuměn o způsobu vyřízení reklamace do 30 kalendářních dnů. Ve
výjimečných případech může být tato doba úměrně prodloužena.

VEŠKERÉ NÁZORY TÝKAJÍCÍ SE NAŠEHO PERSONÁLU A VÝROBKŮ SMĚŘUJTE, PROSÍM,
NA ADRESU: [email protected].