Odstoupení od smlouvy o prodeji

Toto prohlášení může být zasláno například písemně na adresu:

Prodejna Coccodrillo
Obchodní centrum ELAN
Dlouhá třída 860/1a

736 01  Havířov – Město

nebo e-mailem na adresu: [email protected].

 

K zachování lhůty stačí odeslat prohlášení před uplynutím této lhůty.

Spotřebitel je povinen vrátit nám zboží neprodleně, avšak ne později než do 14 dní ode dne, kdy odstoupil od smlouvy o prodeji. K zachování lhůty stačí odeslat zboží na naši adresu před uplynutím této lhůty.

Odstoupí-li spotřebitel od kupní smlouvy, zašle bez zbytečného odkladu, nejpozději do čtrnácti dnů od odstoupení od kupní smlouvy, zboží, které od něho obdržel. Náklady na vrácení předmětného zboží prodávajícímu nese v takovém případě spotřebitel.

Odstoupí-li spotřebitel od kupní smlouvy, vrátí mu prodávající bez zbytečného odkladu, nejpozději do čtrnácti dnů od odstoupení od kupní smlouvy, všechny peněžní prostředky, které od něho na základě kupní smlouvy přijal, stejným způsobem. Prodávající vrátí spotřebiteli přijaté peněžení prostředky jiným způsobem jen tehdy, pokud s tím spotřebitel souhlasil a pokud mu tím nevzniknou další náklady.

 

Spotřebitel zodpovídá za snížení hodnoty zboží, které je výsledkem jeho použití způsobem, který přesahuje způsob nutný ke zjištění jeho povahy, vlastností a funkčnosti.

 

Platbu vrátíme stejným způsobem, který použil Spotřebitel, ledaže Spotřebitel výslovně souhlasil s jiným způsobem vrácení, který pro něj není spojen s žádnými náklady.

 

Právo odstoupit od Smlouvy o prodeji nemá Zákazník, který je Spotřebitelem, v případě smluv, kdy byla zbožím věc dodávaná v zapečetěném obalu, kterou po otevření obalu nelze vrátit z důvodu ochrany zdraví nebo z hygienických důvodů, pokud byl obal otevřen po dodání.

Odstoupení od smlouvy – postup:

Objednaný výrobek(ky) můžete vrátit do 30 dní ode dne obdržení zásilky. V jedné zásilce mám můžete odeslat výrobky z několika objednávek.

 

1. Zákazník, který je spotřebitelem, může odstoupit od kupní smlouvy bez udání důvodů, pokud učiní prohlášení písemně  do třiceti (30) dnů od data dodání. Aby byla tato lhůta dodržená, je nutné zaslat prohlášení před jejím uplynutím. Vzor prohlášení o odstoupení od smlouvy o prodeji je umístěný  na internetových stránkách prodejny: Formulář odstoupení od smlouvy.
2. . V případě odstoupení od smlouvy je třeba smlouvu považovat za neplatnou. Zákazník je povinen vrátit zakoupené zboží ihned, nejpozději do třiceti (30) dnů. Zboží musí být vráceno ve stejném stavu, jedině, že by změna byla nutná v rámci běžného obchodního styku. Vrácené zboží zasílat prostřednictvím České pošty nebo kurýrní služby na adresu:

Prodejna Coccodrillo
Obchodní centrum ELAN
Dlouhá třída 860/1a

736 01  Havířov – Město

Zákazník si může bezplatně objednat  svoz přes kurýrní službu GLS.                                                                                                                                                      

Popis služby

  1. Zákazník otevře v prohlížeči odkaz, vyplní formulář: potřebné informace + číslo objednávky
  2. Zákazník po odeslání vyplněného formuláře obdrží do e-mailu štítek
  3. Zákazník si štítek vytiskne a nalepí na připravenou vratku
  4. Zákazník balíček (vratku) odnese do parcel shopu GLS

 

Odkaz na službu

 

www.gls-returns.com/#/m/coccodrillo-cz

 

Pozor, u nás není výměna zakoupeného zboží možná. Pokud se rozhodnete pro vrácení některého zboží, prosíme o odeslání a následně novou objednávku.

 

Soubory ke stažení:

Toto prohlášení může být zasláno například písemně na adresu:

Prodejna Coccodrillo
Obchodní centrum ELAN
Dlouhá třída 860/1a

736 01  Havířov – Město

nebo e-mailem na adresu: [email protected].

 

K zachování lhůty stačí odeslat prohlášení před uplynutím této lhůty.

Spotřebitel je povinen vrátit nám zboží neprodleně, avšak ne později než do 14 dní ode dne, kdy odstoupil od smlouvy o prodeji. K zachování lhůty stačí odeslat zboží na naši adresu před uplynutím této lhůty.

Odstoupí-li spotřebitel od kupní smlouvy, zašle bez zbytečného odkladu, nejpozději do čtrnácti dnů od odstoupení od kupní smlouvy, zboží, které od něho obdržel. Náklady na vrácení předmětného zboží prodávajícímu nese v takovém případě spotřebitel.

Odstoupí-li spotřebitel od kupní smlouvy, vrátí mu prodávající bez zbytečného odkladu, nejpozději do čtrnácti dnů od odstoupení od kupní smlouvy, všechny peněžní prostředky, které od něho na základě kupní smlouvy přijal, stejným způsobem. Prodávající vrátí spotřebiteli přijaté peněžení prostředky jiným způsobem jen tehdy, pokud s tím spotřebitel souhlasil a pokud mu tím nevzniknou další náklady.

 

Spotřebitel zodpovídá za snížení hodnoty zboží, které je výsledkem jeho použití způsobem, který přesahuje způsob nutný ke zjištění jeho povahy, vlastností a funkčnosti.

 

Platbu vrátíme stejným způsobem, který použil Spotřebitel, ledaže Spotřebitel výslovně souhlasil s jiným způsobem vrácení, který pro něj není spojen s žádnými náklady.

 

Právo odstoupit od Smlouvy o prodeji nemá Zákazník, který je Spotřebitelem, v případě smluv, kdy byla zbožím věc dodávaná v zapečetěném obalu, kterou po otevření obalu nelze vrátit z důvodu ochrany zdraví nebo z hygienických důvodů, pokud byl obal otevřen po dodání.

Odstoupení od smlouvy – postup:

Objednaný výrobek(ky) můžete vrátit do 30 dní ode dne obdržení zásilky. V jedné zásilce mám můžete odeslat výrobky z několika objednávek.

 

1. Zákazník, který je spotřebitelem, může odstoupit od kupní smlouvy bez udání důvodů, pokud učiní prohlášení písemně  do třiceti (30) dnů od data dodání. Aby byla tato lhůta dodržená, je nutné zaslat prohlášení před jejím uplynutím. Vzor prohlášení o odstoupení od smlouvy o prodeji je umístěný  na internetových stránkách prodejny: Formulář odstoupení od smlouvy.
2. . V případě odstoupení od smlouvy je třeba smlouvu považovat za neplatnou. Zákazník je povinen vrátit zakoupené zboží ihned, nejpozději do třiceti (30) dnů. Zboží musí být vráceno ve stejném stavu, jedině, že by změna byla nutná v rámci běžného obchodního styku. Vrácené zboží zasílat prostřednictvím České pošty nebo kurýrní služby na adresu:

Prodejna Coccodrillo
Obchodní centrum ELAN
Dlouhá třída 860/1a

736 01  Havířov – Město

Vratky prosím nezasílat službou Zásilkovna (nedoručuje na místo určení)

Zákazník si může bezplatně objednat  svoz přes kurýrní službu, která vezvedne vrácené zboží. To pak nasledující pracovní den doručeno na výše uvedenou adresu. Zboží musí být zabaleno do neprůhledného obalu a přichystáno k okamžitému odběru kurýrní službou.

Popis služby

  1. Zákazník otevře v prohlížeči odkaz, vyplní formulář: potřebné informace + číslo objednávky
  2. zákaznik po odeslání vyplněného formuláře obdrží e-mailem s potvrzením objednávky svozu
  3. Ve zvoleném dni pro svoz obdrží zákazník další e-mail s informací o plánovaném vyzvednutí zásilky
  4. Kurýr vyzvedne zásilku

 

Odkaz na službu

www.gls-returns.com/#/m/coccodrillo-cz

 

Pozor, u nás není výměna zakoupeného zboží možná. Pokud se rozhodnete pro vrácení některého zboží, prosíme o odeslání a následně novou objednávku.

 

Soubory ke stažení: