{{infos.popup[0]}}
{{errors.popup[0]}}
{{warnings.popup[0]}}

Vratky

{{infos.popup[0]}}
{{errors.popup[0]}}
{{warnings.popup[0]}}

Odstoupení od smlouvy o prodeji

Zákazník, který je Spotřebitelem, a který uzavřel smlouvu na dálku, tzn. provedl nákup v našem internetovém obchodě, může ve lhůtě 30 dní odstoupit od uzavřené smlouvy o prodeji bez udání důvodu.

 

 

Spotřebitel může odstoupit od smlouvy o prodeji zasláním prohlášení o odstoupení.

 

Toto prohlášení může být zasláno například písemně na adresu:

Prodejna Coccodrillo
Obchodní centrum ELAN
Dlouhá třída 860/1a

736 01  Havířov – Město

 

nebo e-mailem na adresu: cz.shop@coccodrillo.eu.

 

K zachování lhůty stačí odeslat prohlášení před uplynutím této lhůty.

Spotřebitel je povinen vrátit nám zboží neprodleně, avšak ne později než do 14 dní ode dne, kdy odstoupil od smlouvy o prodeji. K zachování lhůty stačí odeslat zboží na naši adresu před uplynutím této lhůty.

 

Ne později než do 14 dní ode dne obdržení prohlášení Spotřebitele o odstoupení od smlouvy o prodeji jsme povinni vrátit všechny jím provedené platby, včetně nákladů na dodání zboží spotřebiteli. Můžeme však pozastavit vrácení plateb obdržených od Spotřebitele do okamžiku obdržení vraceného zboží nebo do okamžiku doručení dokladu o odeslání zboží Spotřebitelem, v závislosti na tom, která událost nastane dříve.

 

Pokud si Spotřebitel, který využil právo na odstoupení od smlouvy, zvolil jiný způsob dodání zboží než nejlevnější běžný způsob dodání, který jsme nabízeli, nejsme povinni vrátit Spotřebiteli dodatečné náklady s tím spojené.

V případě odstoupení hradí Spotřebitel pouze přímé náklady na vrácení zboží.

 

Spotřebitel zodpovídá za snížení hodnoty zboží, které je výsledkem jeho použití způsobem, který přesahuje způsob nutný ke zjištění jeho povahy, vlastností a funkčnosti.

 

Platbu vrátíme stejným způsobem, který použil Spotřebitel, ledaže Spotřebitel výslovně souhlasil s jiným způsobem vrácení, který pro něj není spojen s žádnými náklady.

 

Právo odstoupit od Smlouvy o prodeji nemá Zákazník, který je Spotřebitelem, v případě smluv, kdy byla zbožím věc dodávaná v zapečetěném obalu, kterou po otevření obalu nelze vrátit z důvodu ochrany zdraví nebo z hygienických důvodů, pokud byl obal otevřen po dodání.

Odstoupení od smlouvy – postup:

Objednaný výrobek(ky) můžete vrátit do 30 dní ode dne obdržení zboží. Pamatujte na to, že můžete v jednom balíku odeslat výrobky z několika objednávek.

 1. Zákazník může od smlouvy (objednávky) nebo od části smlouvy ostoupit, pokud zboží z objednávky ještě nebylo odesláno. Musí tak učinit přímým kontaktem s prodejcem – telefonicky nebo emailem.
2. Zákazník, který je spotřebitelem, může odstoupit od kupní smlouvy bez udání důvodů, pokud učiní prohlášení písemně  do třiceti (30) dnů od data dodání. Aby byla tato lhůta dodržená, je nutné zaslat prohlášení před jejím uplynutím. Vzor prohlášení o odstoupení od smlouvy o prodeji je umístěný  na internetových stránkách prodejny: Formulář odstoupení od smlouvy.
3. V případě odstoupení od smlouvy je třeba smlouvu považovat za neplatnou. Zákazník je povinen vrátit zakoupené zboží ihned, nejpozději do třiceti (30) dnů. Zboží musí být vráceno ve stejném stavu, jedině, že by změna byla nutná v rámci běžného obchodního styku. Vrácené zboží zasílat prostřednictvím České pošty nebo kurýrní služby na adresu:

Prodejna Coccodrillo
Obchodní centrum ELAN
Dlouhá třída 860/1a

736 01  Havířov – Město

4. V případě odstoupení od smlouvy ze strany spotřebitele, prodejce okamžitě odesílá potvrzené prohlášení zpět písemnou formou.

DŮLEŽITÉ!

Sdělujeme, že neakceptujeme výměnu objednaného zboží. Výměna spočívá v použití postupu vrácení zboží a podání nové objednávky.

Soubory ke stažení:

Košík

zavřít
V košíku není žádné zboží

Proč se to vyplatí?

  • Neminou Vás výprodeje ani speciální akce
  • Rychleji objednáte
  • Máte přístup k historií nákupu